Olympiske symboler

Et symbol er et tegn, der står i stedet for et begreb. Fx er et hjerte symbol på kærlighed. Symbolet er et billede eller en handling, som man ved, hvad betyder, uden at der bliver sat ord på. Symboler har derfor en betydningsmæssig værdi, der går på tværs af landegrænser, sprog og årstal.

Til de olympiske lege er knyttet en række symboler, som kæder legene sammen fra år til år.

Det olympiske symbol

Det olympiske symbol består af de fem olympiske ringe. Ringenes fem farver er blå, gul, sort, grøn og rød. Symbolet kan dog også vises, hvor alle ringene er sorte.

Det olympiske flag med de fem ringe - det olympiske symbol.© Den Tyske Olympiske Komité
Det olympiske flag med de fem ringe - det olympiske
symbol.
© Den Tyske Olympiske Komité

Ringene hænger sammen fra venstre mod højre. Den blå, sorte og røde ring er anbragt øverst, den gule og grønne ring
forneden.

Det var grundlæggeren af de moderne olympiske lege, Pierre de Coubertin, der gjorde dette symbol til symbol for de olympiske lege.

Symbolikken bag farvernes sammensætning er, at de fem farver samt den hvide grundfarve i det olympiske flag er de farver, der indgår i farvekombinationerne i alle verdens flag.

Ringene er således et meget internationalt symbol. De symboliserer mødet mellem idrætsudøvere fra hele verden i en ånd af ærlig konkurrence og godt venskab.

Det var det mål for de olympiske lege, som Coubertin havde. Symbolet er et af de mest kendte symboler i verden. 

Det olympiske flag

Det olympiske flag er hvidt, og midt på flaget er det olympiske symbol med de farvede ringe anbragt. Det olympiske flag bæres udfoldet rundt på hele stadion og hejses i stadions højeste flagstang under åbningsceremonien til OL.

Det olympiske motto

Det olympiske motto er Citius - Altius - Fortius. På latin betyder det hurtigere - højere - stærkere.

Enhver idrætsudøver, der deltager i et OL, kan have dette motto som mål for sin præstation. Det handler om at yde sit bedste - selvom man ikke nødvendigvis vinder.

Det olympiske emblem for OL i Sydney 2000.© IOC/Olympic Museum Collections
Det olympiske emblem for OL i Sydney 2000.
© IOC/Olympic Museum Collections 

Den olympiske målsætning

Det vigtigste ved de olympiske lege er ikke at vinde, men at deltage, ligesom det vigtigste i livet ikke er triumfen, men kampen for den. Det essentielle er ikke at have erobret, men at have kæmpet godt.

Denne målsætning viser en vigtig ting ved de olympiske lege. Nemlig at fællesskabet omkring idrætten er vigtigere end at vinde. Målsætningen er formuleret af de moderne olympiske leges grundlægger, Pierre de Coubertin.

Det olympiske emblem 

Til hvert OL bliver der designet et særligt emblem. Det er en kombination af det olympiske symbol med andre tegn.

Fx kan det være et tegn, der symboliserer værtsbyen. Det er værtsbyen, der står for designet af emblemet, men IOC skal godkende det.

Den legendariske finske løber Paavo Nurmi tænder OL ilden i Helsinki 1952.© Sports Museum of Finland
Den legendariske finske løber Paavo Nurmi tænder
OL ilden i Helsinki 1952.
© Sports Museum of Finland

Den olympiske flamme

Den olympiske flammer bliver tændt ved en ceremoni i Olympia, hvor de antikke olympiske lege blev afholdt. Herfra føres den til den olympiske værtsby med et fakkelstafetløb. Idrætsudøvere fra hele verden løber et stykke af stafetten med faklen.

Det er en stor ære at være med i stafetten. På åbningsdagen for de olympiske lege løber den sidste fakkelbærer ind på det olympiske stadion med faklen.

Her tændes den olympiske flamme, som brænder uafbrudt under legene. Den anbringes så højt, at den kan ses uden for stadion.

Når legene afsluttes, slukkes faklen. Flammen symboliserer, at den oprindelige ild fra antikken brænder bag de olympiske lege.

Den Internationale Olympiske Komité har eneret på det olympiske flag, det olympiske symbol og det olympiske motto.

Disse symboler må ikke bruges til noget, der ikke har med OL at gøre.

Hvis de blev det, ville de miste den værdi, de har som symboler. Værdien får de nemlig ved, at folk over hele verden fra år til år forbinder den samme betydning med tegnet.